Algemene voorwaarden

Algemeen

Deelnemen aan workouts door The Soul Gym at Work kan door op basis van afname van een half jaar pakket of een jaarpakket als organisatie. De betaling vindt vooraf per kwartaal plaats via automatisch incasso.

Door afname van een pakket van The Soul Gym at Work verklaart de organisatie de algemene voorwaarden van The Soul Gym at Work te accepteren.

Wil je het pakket wat je hebt afgenomen als organisatie stopzetten, dan kun je dat aangeven door een mail te sturen naar hello@thesoulgym.work Het pakket wordt dan per de einddatum van het afgenomen pakket (half jaar of jaar) opgezegd. Na afname van het halfjaar pakket of jaarpakket, wordt het pakket automatisch verlengd en is dit per kwartaal opzegbaar.

Er kan in geen geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van de pakketkosten.

Deelname en betalingsvoorwaarden The Soul Gym at Work workouts

Voor de workouts dient het eerste kwartaal van het pakketbedrag vooraf de start van het pakket te worden overgeschreven naar ons bankrekeningnummer: NL22 KNAB 0258 7695 13. Hiervoor ontvang je een factuur. Onze standaard betalingstermijn is 2 weken.

De workouts van The Soul Gym at Work worden gestopt zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. The Soul Gym at Work is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de klant te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

The Soul Gym at Work behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging word je hiervan op de hoogte gebracht. Een tariefwijziging is alleen voor klanten die na afname van een halfjaar of jaarpakket (automatisch) verlengd hebben.

The Soul Gym at Work behoudt zich het recht voor om workout tijden, -inhoud e.d. in overleg te wijzigen.

De workouts gaan altijd door. Alleen tijdens van te voren aangegeven vakantieweken en bij ziekte van de trainer gaat de workouts niet door en worden de sessies opgeschort. Als een workout niet doorgaat, wordt dit minimaal een uur voor de start van de workout per mail gecommuniceerd aan de klant.

Het is niet mogelijk om het pakket stop te zetten wegens vakantie.

Als het maximum aantal deelnemers van een groep is bereikt, wordt je een deelnemer op een wachtlijst geplaatst en krijg zij/hij hiervan bericht. Zodra er weer plaats is, ontvangt de deelnemer een bericht.

Als de klant geen gebruik maakt van het recht tot deelnemen aan de workouts, die aangeboden worden door The Soul Gym at Work, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

The Soul Gym at Work zal voorzien in matjes en kussens. De organisatie biedt een geschikte afsluitbare lege ruimte aan waar de workouts plaats kunnen vinden. Deze ruimte is voor zover mogelijk iedere week beschikbaar. Indien dit niet het geval is, dient dit door de klant minimaal een uur vooraf aan een workout te worden aangegeven aan the Soul Gym at Work.

Aanmelding voor de workouts van de deelnemers vindt plaats door te boeken via ons boekingssysteem op onze site.

Wanneer een deelnemer niet bij een workout aanwezig kan zijn kan de deelnemer de workout tot 2 uur van te voren annuleren.

Deelname aan de The Soul Gym at Work workouts doet de deelnemer geheel op eigen risico. Tijdens de workout luistert de deelnemer goed naar haar lichaam en volgt zij de instructies op van de trainer.

The Soul Gym at Work is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, van welke aard en door welke oorzaak dan ook.

De workouts zijn ter bevordering van fysieke en mentale gezondheid, echter dienen niet gezien te worden als vervanging van een medisch consult of behandeling van een huisarts, psycholoog of psychiater.In het geval van een depressie of andere psychische klachten dient men een huisarts of psychiater te raadplegen. In het geval van een zwangerschap dient men dit aan te geven aan de trainer vooraf aan de workout, zodat de trainer hiermee rekening kan houden.

Alles wat besproken wordt en ervaren wordt tijdens de workouts is vertrouwelijk en hier wordt ook navenant naar gehandeld.

Tijdens de workouts worden sokken gedragen of is men blootvoets. Draag schone en gepaste kleding. Er mag worden deelgenomen in dagelijkse kleding, echter is voor het eigen comfort aan te raden om lekker zittende kleding te dragen.

Het is verboden om eigen etenswaren te nuttigen tijdens de workouts.

Het gebruik van een deken tijdens de workout wordt sterk aangeraden om niet af te koelen tijdens de workout.

Het gebruik van en het delen van informatie op de The Soul Gym at Work (blog op de website en op social media van The Soul gym at Work) gaat op basis van respect voor de andere gebruikers; gebruik geen beledigende taal en gebruik de community niet voor commerciële doeleinden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WEBSHOP THE SOUL GYM AT WORK

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van The Soul Gym at Work (hierna: thesoulgym.work) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Tenzij thesoulgym.work zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van thesoulgym.work zijn vrijblijvend en thesoulgym.work behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling bij  thesoulgym.work is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt thesoulgym.work dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten in de webshop zijn in euro’s inclusief BTW.

3.2 Verzending binnen Nederland en België rekenen wij de standaard PostNL verzendkosten.

3.3 Na een bestelling ontvangt je direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Je kunt betalen met iDEAL, PayPal, Overschrijving, Mastercard, Maestro, Visa, American Express, Bancontact en SOFORT. Voor deze online betalingen worden géén extra kosten berekend.

Artikel 4. Levering

4.1 De levertijd is 1 tot 3 werkdagen. We streven ernaar om jouw bestelling de volgende dag in huis te hebben.

4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

4.4 Levering in gedeelten is toegestaan.

4.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Artikel 5. Retourzending

Herroepingsrecht
5.1 Wanneer je gebruik wil maken van je herroepingsrecht dient het pakket binnen 30 dagen bij ons terug te zijn.

Tijdens deze termijn dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Probeer de plastic hersluitbare zak zoveel mogelijk intact te houden en verzend het pakket terug in dezelfde verzendverpakking om schade te voorkomen. Eventuele schade aan het product wordt in mindering gebracht van het terug te storten bedrag, ook wanneer dit is gebeurd tijdens de retourzending.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht kun je binnen 30 dagen een mail sturen naar hello@thesoulgym.work of een brief sturen naar Bellamystraat 23, 3514EK,  Utrecht met daarin vermeld dat je het product retour wilt doen. Vermeld in deze email of brief de reden van retour (niet verplicht) en het ordernummer. Stuur het pakket terug naar The Soul Gym at Work. Het retourpakket dient binnen 30 dagen bij ons binnen te zijn.

Gevolgen van de herroeping
5.2 Wanneer de producten bij ons binnen zijn ontvang je de terugbetaling van het aankoopbedrag (inclusief de verzendkosten van de heenzending) binnen 14 dagen retour. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Terugzenden is gratis, gebruik hiervoor het bijgeleverde adresetiket.

Bovenstaande geldt alleen voor consumenten, zakelijke afnemers kunnen geen beroep doen op deze herroepingstermijn.

5.3 Wij zullen een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan je verwachting voldoen dan kun je de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 14 werkdagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan je worden teruggestort. Deze garantie vervalt wanneer a. het product gebruikt en/of gewassen is, b. je zelf hebt getracht een gebrek te herstellen, c. de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 thesoulgym.work aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van de shop op thesoulgym.work.

6.2 Iedere aansprakelijkheid van thesoulgym.work jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan thesoulgym.work verschuldigd is.

Artikel 7. Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

The Soul Gym at Work, Utrecht, 5 juli 2019

Receive the Soul Gym at Work

Ontvang het beste Soul Gym nieuws in je e-mailbox; aanbiedingen, events en achtergronden.